Historie klubu

Podle dochovaných archivních dokladů a vzpomínek žijících členů našeho klubu byl založen v roce 1957 (podle stránek KK Čelákovice a KK Roudnice ale „23.2.1958 Založen KK Teplice v Čechách“). Pravděpodobně rozdíl mezi založením v ZK n.p. Bonex a registrováním na Svazu českých kaktusářů v Brně.

Byl založen pod patronací závodního klubu textilek (ROH) n.p. Bonex v Teplicích, který byl jedním z největších v té době. Kroužek kaktusářů byl také jedním z mnoha kroužků jejichž činnost zaštítil ZK z hlediska finančního i poskytnutím prostorů a materiálního zabezpečení. Toto bez ohledu na to, že členové nebyli jen ze závodů Bonexu. Kroužek kaktusářů sdružoval zájemce o kaktusaření v Teplicích a jejich okolí. Takto vyvíjel činnost cca do roku 1983, kdy se projevují náznaky ze strany Bonexu o odloučení některých „kroužků“ s jinými centrálními orgány. Od 1.1.1985 došlo k zásadní změně, kdy náš KK přestal být složkou ZK ROH n.p. Bonex, kde jsme úspěšně fungovali více jak 20 let a patřili mezi nejlepší a největší zájmové kroužky. Nucené získání samostatnosti mělo za následek, že jsme ztratili i finanční zabezpečení. ZK se však zachoval více než přátelsky a umožnil nám nadále činnost pod jejich střechou (fyzicky). Po přelomovém roce 1989 v r. 1990 vypovídá ZK ROH Bonex dohodu o spolupráci – bezplatném užívání prostor pro naši činnost. Vzhledem k finančním možnostem pak svou činnost provozujeme v prostorách okresní organizace zahrádkářského svazu a to dosud se vzpomínkou „Zlaté časy v Bonexu“.

Organizačně byl klub napojen na Svaz českých kaktusářů v Brně. V roce 1972 došlo k administrativní změně a z kroužku ZK jsme se změnili na z.o. Svazu českých kaktusářů, ale stále pod křídly ZK Bonex. Někdy mezi 1977 a 83 změna na 50. ZO Českého zahrádkářského svazu, pod kterým jsme činní s různými obměnami a registracemi dosud.

Výstava kaktusů 1971

Od zahájení činnosti se významně do vedení klubu zapsali prof. Fr. Eck, Václav Pulc, Tomáš Šimek, Roman Wichera, Miroslav Laube, Vladimír Pokorný, Souček, MUDr. Vaneš. Významnými členy byli např. prof. Fr. Eck, Václav Pulc, jejichž část sbírkových rostlin můžeme vidět i v obnovené botanické zahradě v Teplicích, i když spíše torzo, ale i další, kteří jsou, pokud žijí, členy dodnes.

Klub pořádal pravidelné měsíční schůzky, roční výstavy popř. burzy, zajišťování časopisu a literatury pro členy, odborné přednášky lektorů z celé republiky, zájezdy do různých pěstíren a to i v zahraničí (samozřejmě pouze v rámci možností té doby), promítání diapositivů apod.

Výstava kaktusů 1972

Výstavy často překročily rámec Teplic a kraje a byly navštíveny zájemci z celých Čech, Slovenska i tehdejší NDR a Polska. Přednášky měli např. p. Rektořík z Dřís, Jelínek z Liberce, Habermann, Moučka a další legendy. Výstavy byly pořádány v ZK Bonex, síni komunálního podniku u divadla v prostorech ul. 28. října, agitačním středisku v Krupské ul. Vždy v centru města Teplic, kde byla i vývěsní skříňka na hlavní ulici. Některé výstavy byly pořádány i mimo okresní město např. v domě kultury Bílina a škole na Osecké ulici v Duchově. V roce 1976 Tepličtí kaktusáři dodali i dvakrát rostliny na výstavu Člověk v přírodě“ pořádanou v Lounech. Později již skromnější výstavy v budově okresního svazu zahrádkářů a v poslední době v zasedací síni MÚ Krupka, která svým architektonickým provedením umožňuje i vystavovaným kaktusům otevřít květy a tím zvyšovat atraktivnost.

Zájezd 1996

Před rokem 1971 kolísal počet členů od 30 do 40ti. V roce 1971 vlivem různých okolností, často podobných dnešním klesl na 25. Na základě zvýšené aktivity a propagačních akcí se do konce roku 1972 podařilo zvýšit počet členů na 43 členů a počet každým rokem pozvolna stoupal až na 65/1975, 70/1976, 78/1977 a až 90 do roku 1982, který se více méně udržel do roku 1983, kdy začala pozvolná stagnace a pokles účasti na akcích a členů na 39/1984 . Počet členů a účast na akcích klesala zejména po přelomovém roce 1989, až se v dnešní době udržuje na 17ti. členech. Pořádáme schůze,výstavy, zájezdy vlastní dopravou apod. ale stále až na malé výjimky chybí „mladá krev“. Na tento problém se chceme zaměřit a například webové stránky jsou jedním z počinů. Jednotlivě známe spoustu „divokých kaktusářů“, nebo víme, že dřívější členové, kteří z klubu z různých, většinou osobních příčin odešli, stále kaktusaří.

Zpracoval: Petr Hušák